Call Now9852629979

Our LocationKamal-7, Rangpur, Jhapa

#

Course Features

Course Duration 14 years
Number of Seats 40
Eligibility At least 3 years age
Admission Opens on: January

CategoryEducation

Course Time:14 years

Secondary Level Education(Nursery- Ten)

सरस्वति मा. बि. तथा प्राबिधिक बिद्यालय कमल गौपालिका- ७ झापाले नर्सरी देखि १० सम्म अंग्रेजी तथा नेपाली माध्यममा दक्ष्य तथा अनुभबी

शिक्षक हरु द्वारा अध्ययन अध्यापन  गराइञ्छ |